Српски комитет Светског савета за енергију


Република Србија (тада део Савезне Федеративне Републике Југославије) постала је члан Светског савета за енергију 1924. године.

Kао један од оснивача WEC-а, Југословенски одбор Светског савета за енергију, који је укључио и високе владине званичнике и водеће стручњаке у кључним секторима енергетике, био је активан како на локалном, тако и на међународном нивоу.

Данас, Српски комитет Светског савета за енергију наставља ову праксу. Његово чланство (представници владиних институција, универзитета, научних института, индустрије, консултантских и других компанија, као и из професионалних удружења у области енергетике) активно учествује у разматрању свих питања која се тичу енергетике у Републици Србији.